FR

NL

EN

ACTIVITEITEN / Verwerking / Valorisatie

Door gebruik te maken van verschillende technieken zoals verwerking via fysische of fysico-chemische weg en groepering, vervaardigt de groep REVATECH secondaire grondstoffen die gebruikt en gevaloriseerd worden in volgende domeinen:
energetische valorisatie (filterkoeken, zepen, detergenten,…);

valorisatie van minerale grondstoffen (Gipsen, afvalstoffen rijk aan Al, Ca, Si, Fe,…);

valorisatie van koolwaterstofhoudende sedimenten (vetten, verven, bitumes, enz.)
door er secondaire brandstoffen van te maken.