FR

NL

EN

ACTIVITEITEN / Verwerking / Verwijdering

Wanneer recyclage of valorisatie niet mogelijk moet blijken is de groep REVATECH,
met zijn 25 jaar ervaring in de verschillende verwijderingstechnieken,
de specialist en de referentie wat betreft:

verwerking langs biologische weg (bio-afbreekbare afvalwaters,…);

solidificatie (minerale afvalstoffen licht organisch vervuild,…);

fysico-chemische verwerking (zuren, basen, afvalwaters,…);

verwerking van REFIOM's (SOLATECH®);

verwerking van afvalwaters vervuild met koolwaterstoffen.