FR

NL

EN

DE GROEP / Vakmanschap

ONS VAK...

  • ERVARING

Reeds 30 jaar recycleert, valoriseert en verwijdert de groep REVATECH gevaarlijke en niet-gevaarlijke industriële afvalstromen via mechanische, biologische of fysico-chemische weg en regenereert ze koolwaterstofhoudende vloeibare en vaste afvalstromen om er diverse petroleumfracties (huisbrandolie, basisoliën,…) van te produceren.

  • PROFESSIONNALISME

De groep REVATECH kan rekenen op multidisciplinaire ploegen hoog-gekwalificeerde en ervaren medewerkers en leidt een commerciële en industriëel coherente politiek met als grootste zorg op lange termijn een betrouwbare partner te zijn.

WETTELIJKE ACTIVITEITEN MET RESPECT VOOR KLANTEN EN MILIEU

De groep REVATECH beschikt over alle wettelijke vergunningen, nodig voor het uitvoeren van zijn activiteiten en biedt aldus zijn klanten wettelijke oplossingen met respect voor het milieu.

  • ONZE AANWEZIGHEID IN HET BUITENLAND

Meer dan 20 % van de jaarlijkse omzet realiseert de groep REVATECH in het buitenland, voornamelijk met de ons nabijgelegen europese markten.

  • ONDERZOEK EN ONTWIKKELING

Vernieuwingen en het op punt stellen van nieuwe procédés zijn dagelijkse uitdagingen die ons toelaten een technologische voorsprong te nemen en te beantwoorden aan de verreisten van de markt en de wetgeving. De brevetten voor het procédé SOLATECH®‚ (verwerking van de resten van de zuivering van gassen van huisvuilverbrandingsovens ), voor het procédé REVABAT®‚ (recyclage alkalische en zout-batterijen) en het in gebruik nemen van een raffinaderij bestemd voor de regeneratie van afvaloliën, zijn bewijzen van deze politiek.

  • MILIEU, KWALITEIT EN VEILIGHEID

Milieu, Kwaliteit en Veiligheid zijn de belangrijkste prioriteiten voor de groep REVATECH. Getuige ervan de certificaten ISO 9001, ISO 14001 et OHSAS 18000. Deze certificaten zijn geen doel op zich maar middelen om te werken aan een voortdurende verbetering.

De groep REVATECH heeft een klaar en duidelijke beleid uitgestippeld met als grootste zorg het respect voor eenieder: klanten, aandeelhouders, personeel, gezagsdragers en omwonenden.

...de verwerking van industriële afvalstoffen met het oog op de recyclage, de valoristaie of de verwijdering ervan.

...de regeneratie van koolwaterstof-houdende afvalstoffen met het oog op de fabricatie van petroleum-producten.