FR

NL

EN

PLAN VAN DE SITE

DE GROEP

Profiel

Structuur

Vakmanschap

REVATECH

Vestigingen

Processen/methodes

- Solidificatie
- Biologische behandelingen
- Fysico-chemische behandelingen
- Batterijen
- Refiom
- Behandelingen op maat

Who's who

WOS

Vestigingen

Processen/methodes

- Afvalolie
- Afvalstoffen afkomstig van garages
- Vervuild water
- Oliefilters
- Olieslib
- Anti-vriesmiddelen

Who's who

ACTIVITEITEN

Inzameling

Verwerking

- Recyclage
- Valorisatie
- Verwijdering

Aanvullende diensten

VERWERKTE AFVALSTOFFEN

KLANTENPAGINA

Prijsaanvraag

Aanvraag planning levering