FR

NL

EN

REVATECH / Processen - methodes / Behandelingen op maat

RECYCLAGE VAN VERVUILD GLAS EN SOx LAMPEN

Een alternatief voor verbranding

Deze behandeling is een interessant alternatief voor de gebruikelijke verbranding van dergelijke afvalstoffen, omdat ze het mogelijk maakt om meer dan 80% van de verwerkte tonnage te recycleren.

Concept

Het vervuild glas wordt gemalen, gewassen, gereinigd, gesorteerd en gekalibreerd. De verschillende fracties worden gerecycleerd.
REVATECH behandelt in zijn installatie reeds glas van laboratoria, door koolwaterstoffen aangetast glas en SOx- lampen. Deze techniek is van toepassing op andere segmenten van de glasmarkt
(bv. autoglas).

NOG ANDERE BEHANDELINGEN OP MAAT

Een service op maat

REVATECH kan op verzoek van de klant specifieke behandelingen van industriële afvalstoffen of resten uitvoeren.

Talrijke toepassingen

Met steun van zijn R&D-afdeling en van zijn geschoolde technici kan REVATECH prestaties op maat aanbieden op al zijn vakgebieden: mechanische, biologische en fysico-chemische behandelingen.
De jongste realisaties betreffen dergelijke uiteenlopende gebieden zoals de productie van gips, de toepassing van selectieve precipitatie van non-ferrometalen, de voorbehandeling van zilverbatterijen, enz.

DECONTAMINATIE

De combinatie van de geschikte mechanische en fysico-chemische methodes maakt het mogelijk om, in alle veiligheid, verpakkingen of onderdelen van vervuilde uitrusting die afkomstig zijn van de ontmanteling van industriële installaties, te decontamineren.
Decontaminatie is een verwerkingstechniek tegen maakloon, die een gespecialiseerde arbeidskrachten vereist. Het is een interessant alternatief voor verbranding.

Decontaminatie is geschikt voor volgende materialen:

• verontreinigde verpakking (kunststoffolie, metalen en plastic verpakking die resten van chemische producten bevatten…);

• kleppen, pompen, leidingen en allerlei types van machines die in aanraking kwamen met chemische producten;

• onderdelen van de ontmanteling van industriële productieinstallaties.

 

De klanten van REVATECH voor deze techniek behoren tot de top in de chemische industrie en de sector van de oppervlaktebehandeling.