FR

NL

EN

REVATECH / Processen - methodes / Fysico-chemische behandelingen

EEN VERWERKING DOOR PROFESSIONALS…

Fysico-chemie ziet er eenvoudig uit, maar bestaat in feite uit een hele reeks complexe fysische en chemische processen die met elkaar gecombineerd worden (adsorptie – stolling – uitvlokking – oxydatie of reductie – precipitatie…) en zeer deskundig en ervaren personeel vergen.

EEN VEELZIJDIGE VERWERKING…

Net als andere technieken is ook de fysico-chemische behandeling zowel bedoeld voor recyclage als voor verwijdering, ongeacht de fysische toestand van de te verwerken afvalstoffen.

EEN MILIEUVRIENDELIJKE VERWERKING…

Daarnaast vergt deze techniek slechts een minimaal verbruik van reagentia en bevordert de toepassing van het “waste to waste” principe (de behandeling van een afvalstof door een andere afvalstof).

Dergelijke behandeling die uitmondt in de productie van een geringere hoeveelheid reststoffen, draagt bij tot de instandhouding van de duurzame goederen.

DE FYSICO-CHEMISCHE ACTIVITEIT VAN REVATECH

Fysico-chemie is één van de belangrijkste activiteiten van het bedrijf.

Deze activiteit wordt uitgeoefend in 4 aparte verwerkingsunits die erg flexibel zijn, om zo vlot in te spelen op de marktvraag:

• een verwijderingsunit met een grote capaciteit voor de afvalstoffen die geen of weinig organische polluenten bevatten;

• een recyclage-unit die deel uitmaakt van de vorige unit (afwisseling van het apparaat en werkorganisatie per campagne), wat maatwerk mogelijk maakt;

• een verwijderingsunit (voorbehandeling vóór de biologische zuivering), die de verwerking van afvalstoffen met een biologisch afbreekbare fractie mogelijk maakt;

• een unit voor de recyclage van alkaline- en zink-bruinsteenbatterijen (toepassing van het REVABAT® systeem).