FR

NL

EN

REVATECH / Processen - methodes / Batterijen

RECYCLAGE VAN ALKALINE- EN ZINK-BRUINSTEENBATTERIJEN

HET PROCÉDÉ

REVABAT® past natte processen toe (hydrometallurgie) voor de recyclage van alkaline- en zink-bruinsteenbatterijen.

Dit procédé, dat REVATECH zelf uitwerkte en ontwikkelde, maakt de recyclage en de valorisatie mogelijk van magnetische (staal) en van niet-magnetische metaalfracties (zink, messing), van plastic en ook van het zink, het mangaan en de koolstof uit de “black-mass” in de batterijen.

Het globale recyclagepercentage bedraagt minimaal 55% van het brutogewicht van de behandelde batterijen en beantwoordt aldus ruim aan de drempels die de Europese Commissie vooropstelt.

VOORDELEN

REVABAT® is een procédé via vochtige weg dat geen enkel probleem inzake emissie in de atmosfeer meebrengt (vluchtige zware metalen, dioxines,…). REVABAT® tolereert de aanwezigheid, in beperkte hoeveelheden, van knoopbatterijen (batterijen met kwik) en van Ni-Cd/Ni-H batterijen in de behandelde partijen alkaline- en zink-bruinsteenbatterijen.

REVABAT® aanvaardt batterijen van alle afmetingen. REVABAT® is een procédé dat met andere procédés kan gecombineerd worden (pyrometallurgie).

REALISATIES…IN ONTWIKKELING

REVATECH recycleert momenteel meer dan
3 000 ton batterijen van allerlei herkomst (Luxemburg – Frankrijk – Duitsland – …). Daarbij horen alle alkaline- en zink-bruinsteenbatterijen die België in het kader van de BEBAT-actie inzamelt. Ook andere Europese landen – zelfs over de EU-grenzen heen – voeren geleidelijk een beleid of een verplichting in voor de inzameling en de recyclage van batterijen. REVATECH is helemaal klaar voor deze ontwikkeling, met exploitatievergunningen die alvast de recyclage van 10 000 ton batterijen per jaar mogelijk maken.