FR

NL

EN

REVATECH / Processen - methodes / Refiom

Resten van de zuivering van de rookgassen van huisvuilverbranding

DE NOODZAAK OM DE ZUIVERINGSRESTEN TE VERWERKEN

De rookgassen van de huisvuilverbranders worden gezuiverd met behulp van reactieve stoffen, meestal kalk of natriumcarbonaat, die de polluenten die ze bevatten, opvangen (zware metalen, allerlei organische componenten).
Het is verboden om dergelijke zuiveringsresten rechtstreeks te storten.

HET GEPATENTEERD SOLATECH® PROCÉDÉ VAN REVATECH

Het SOLATECH® procédé koppelt prestatie aan veelzijdigheid.
Het combineert een geheel van processen (fysico-chemische behandeling, gedeeltelijke of volledige extractie van de oplosbare fractie, solidificatie) en kan toegepast worden voor verschillende types van rookgaszuiveringsresten (met kalk of met natriumbicarbonaat).

Dit procédé heeft bovendien nog volgende voordelen:

• geringer verbruik van reactieve stoffen ten opzichte van de klassieke procédés;

• beperking van de hoeveelheden reststoffen die naar gecontroleerde stortplaatsen gaan;

• reële mogelijkheden voor de recyclage van zuiveringsresten met natriumbicarbonaat (recyclage van de oplosbare zouten);

• vooruitzichten voor de recyclage van de gesolidificeerde reststoffen.

INDUSTRIELE SITES DIE WERKEN MET HET SOLATECH® PROCÉDÉ

• REVATECH Divisie Monsin: exploitatie van een unit voor solidificatie, met gecontroleerde storting van de reststoffen;

• RESOLEST: in combinatie met het Neutrec® procédé van Solvay, exploitatie, in het oosten van Frankrijk, van een unit voor de verwerking van natriumhoudende rookgas- zuiveringsresten, met recyclage van de oplosbare zouten.
Resolest komt voort uit de samenwerking tussen Solvay, Sita en REVATECH.