FR

NL

EN

REVATECH / Processen - methodes / Solidificatie

EEN TECHNIEK DIE AL LANG MEEGAAT…

REVATECH exploiteert al sinds het begin van de jaren '80 een solidificatie eenheid.

Het was toen een première voor België !

In die tijd had de firma ATECH (nu een divisie van REVATECH) bij het Franse bedrijf Tredi de licentie voor het PETRIFIX-procédé genomen.

… MAAR EEN PROCÉDÉ DAT VOORTDUREND EVOLUEERT

Ondertussen werden nieuwe formules uitgewerkt en een nieuw procédé tot stand gebracht: PETRITECH, dat REVATECH zelf ontwikkelde en dat leidde tot:

• meer homogeniteit in de behandelde materialen;

• minder verbruik van reagentia.

Zo zijn de doelstellingen inzake de vermindering van het storten van reststoffen ingevuld...

HET PRINCIPE

De te behandelen industriële afvalstoffen, die meestal halfvloeibaar of vast zijn, worden gemengd met hydraulische bindmiddelen en andere additieven.

Deze verwerking maakt het mogelijk om de diverse aanwezige polluenten fysisch en chemisch te fixeren. 

Na een toereikende reactietijd, die kan oplopen tot enkele weken, zijn de behandelde afvalstoffen chemisch stabiel, hebben ze een goede mechanische weerstand en kunnen ze in alle veiligheid gestort worden.

TOEPASSINGEN

De solidificatie technieken zijn bijzonder geschikt voor vaste of slibvormige minerale afvalstoffen die verontreinigd zijn door zware metalen of sporen van organische componenten en koolwaterstoffen, en waarvoor verbranding of enige andere behandelingsmethode niet geschikt is.