FR

NL

EN

REVATECH / Processen - methodes

REVATECH S.A. EXPLOITEERT:

• een fysico-chemmische installatie voor de voorbehandeling van vloeibare afvalstromen;

• een biologisch zuiveringsstation;

• een fysico-chemische installatie voor de recyclage en de verwijdering;

• twee solidificatie-installaties die gebruik maken van door REVATECH zelf ontwikkelde procédés: PETRITECH (solidificatie van klassieke industriële afvalstromen);
en SOLATECH® (verwerking van  REFIOM’s);

• een recyclage installatie voor alkalische en zout-batterijen;

• een installatie voor de groepering en voorbehandeling van secundaire brandstoffen;

• een recyclage installatie voor de verwerking van glas en SOx lampen;

• een ontsmettings installatie.