De groep REVATECH verwerkt
niet-gevaarlijk en gevaarlijk industriëel
afval met het oog op hun recyclage,
valorisatie en/of verwijdering,
en dit via twee activiteitspolen:

De pool
Fysico-chemie:
REVATECH s.a.
en REVATECH Antwerpen n.v.

De pool
Oliën en koolwaterstoffen:
WOS Hautrage s.a.
en WOS Genk n.v.