FR

NL

EN

WOS / Processen - methodes / Anti-vriesmiddelen

BESCHRIJVING VAN HET PROCÉDÉ

Een gebruikt antivries is een mengeling van water (0 tot 75 %) en mono-,
di- en/of tri-ethyleen glycol (25 tot 100 %), dat vervuild is door de aanwezigheid van sedimenten (allerlei stofdeeltjes van leidingen en reservoirs), van aangetaste additieven en diverse vervuilingsstoffen (olie, benzine,…). De fysisch-chemische behandeling bestaat in de verwijdering van deze polluenten, en de precipitatie van de metalen door chemische inwerking en opeenvolgende filteringen. Bovendien werkte ons deskundig laboratorium formules uit om door toevoeging van nieuwe additieven aan het antivries, te komen tot producten met hoge toegevoegde waarde. Het afgewerkt product wordt gebruikt als antivriesmiddel voor verschillende toepassingen (wagens, industrie, enz.).