FR

NL

EN

WOS / Processen - methodes / Afvalstoffen afkomstig van garages

SPECIFIEKE INZAMELING

van gevaarlijk en niet-gevaarlijk garageafval, via SITA GARAGES SERVICE.
Sita Garages Service staat in voor de verwijdering en de behandeling van alle garageafval, stelt specifieke opslagcontainers ter beschikking, zorgt voor de logistiek en voor de bewijzen van de verwijdering en de behandelingsattesten en regelt voor u ook de wettelijke verplichtingen betreffende de afvalstoffen.

INGEZAMELDE AFVALSTOFFEN

• afvalolie

• banden

• accu’s

• filters van verfcabines

• spuitbussen

• lege chemische verpakking

• materialen die verontreinigd zijn door solventen, afvalstoffen van verf, olie, enz.

• remvloeistof

• koelvloeistof

• solventen

• verfafval

• papier & karton

• afvalstoffen klasse II

Voor al deze afvalstoffen worden specifieke containers ter beschikking gesteld.