FR

NL

EN

WOS / Processen - methodes / Afvalolie

KRACKING

DE BEHANDELDE OLIËN

• motorolie

• olie van versnellingsbakken, remolie

• transformatorolie

• turbineolie

• compressorolie

• olie en stookolie van schepen

• snijolie

• plantaardige en frituurolie en
-vetten

• vloeibaar gemaakte dierlijke vetten

• vloeibaar gemaakte minerale vetten

• diverse industriële oliën

• petroleumafval (brandstoffen, stookolie, vervuilde brandstoffen)

GEFABRICEERDE EN GECOMMERCIALISEERDE AFGEWERKTE PRODUCTEN

• basisolie

• transformatorolie

• huisbrandolie

• industriële smeerolie

• zware en extra-zware stookolie

• nafta

• bitumen

EEN NIEUWE UNIEKE RAFFINADERIJ IN DE BENELUX

Een nieuwe raffinaderij in België, een unicum in de Benelux, zal niet ruwe olie maar koolwaterstofhoudende afvalstoffen – afvalolie – omzetten in verhandelbare producten zoals gasolie, basisolie, stookolie, bitumen, enz.

DE 5 VOORDELEN VAN HET PROCÉDÉ

• flexibiliteit in de behandeling van alle vloeibare koolwater-stofhoudende afvalstoffen

• de productie van een uitgebreid gamma afgewerkte producten

• beantwoordt aan de doelstelling van duurzame ontwikkeling

• milieuvriendelijk

• een technologie die evolueert

1.
Filtering van de afvalolie

2.
Deshydratatie van de afvalolie

4.
Fractionering en destillatie

3.
Eigenlijke kraking

5.
Opslag