FR

NL

EN

WOS / Processen - methodes

ONZE ACTIVITEITEN:

• regeneratie en recyclage van afvalolie en van afvalstoffen met koolwaterstoffen;

• behandeling van door koolwaterstoffen vervuild water;

• regeneratie van antivriesmiddelen en glycolen;

• recyclage van oliefilters en metalen verpakkingen;

• voorbehandeling van slib van koolwaterstoffen (vetten, verf, bitumen, enz.);

• groepering van diverse koolwaterstofhoudende afvalstoffen (solventen, enz.);

• inzameling van afvalolie, emulsies en vervuild water;

• inzameling van garageafval

• commercialisering van de gefabriceerde petroleumproducten

• voorbehandeling van verpakkingen vervuild door koolwaterstoffen