FR

NL

EN

WOS / Vestigingen

GENK, HAUTRAGE, ANTWERPEN

WOS is gespecialiseerd in de verwerking van vloeibare en vaste koolwaterstofhoudende afvalstoffen en produceert hieruit petroleumfracties zoals basisoliën, huisbrandolie, zware stookolie, bitumen, enz.

De industriële activiteit van WOS verlengt de levensduur van producten en draagt ertoe bij dat andere industriële sectoren een betere milieuprestatie neerzetten.

WOS Hautrage s.a. is gelegen bij Bergen.

WOS Genk n.v. is in het Vlaams landsgedeelte gevestigd. Beide bedrijven liggen in de buurt van de landsgrenzen en zijn ideaal gelegen aan waterwegen, met daarbij rechtstreekse toegang tot het spoor- en het internationaal wegennet.

Een team van meer dan 85 professionals en een verwerkingscapaciteit van 150 000 ton staan ten dienste van de recyclage en de regeneratie van koolwaterstofhoudende afvalstoffen en van de productie van petroleumproducten.

Het kwaliteits-, veiligheids- en gezondheidsbeleid en ook de naleving van de milieuregels worden bevestigd door de ISO 9001- en ISO 14001-certificaties, aangevuld met de OHSAS18001-veiligheidscertificatie.


Voor meer informatie, gelieve de rubriek contacten te raadplegen.